Uživatel: Heslo:
Registrace

Předpověď počasí

logo_raab

Historie letiště Brusné

Letiště Brusné vzniklo v sedmdesátých letech minulého století jako zemědělská plocha pro práškovací letadla Čmelák. Nachází se půl kilometru od bývalého sportovního letiště z padesátých let pod Chlumem v katastru obce Brusné.

V devadesátých letech měl snahu jeden čechošvýcar tuto plochu odkoupit a zřídit si malé soukromé letiště pro svou Cessnu. Stavitel ing. F. Sehnal vypracoval projekt a zaměřil sestupové roviny nutné pro schválení Úřadem pro civilní letectví. Bývalý starosta obce Brusné, který byl tomuto projektu nakloněn začal nadrobené pozemky pod práškařskou plochou sjednocovat pod jednoho majitele obec Brusné. Jelikož větší sportovní letadla mají větší nároky na délku plochy, než zemědělské letouny bylo potřeba tuto plochu prodloužit o 300 metrů.

Protože se jednalo o obdělávané pole a ne zatravněnou plochu nedošlo k dohodě o odkupu tohoto kousku půdy s majitelkou. Díky tomu došlo ke krachu celého projektu. Poté byla několik let plocha obcí Brusné pronajímána zemědělcům jako zdroj sena a využívaná modeláři z Bystřice pod. Host. a okolí. V hledáčku zájmu byla plocha po zrušení Holešovského letiště místním aeroklubem. Úpravy okolí plochy však byli nad finanční možnosti AK Holešov.

Plocha však svými parametry vyhovuje kategorii lehkých letadel tzv. UL. Proto vznikl záměr majitele UL letounu spolu s bývalým starostou na vznik hangáru pro malé letadlo a modely. Aby bylo možno na ploše tento hangár postavit bylo nutno půdu vyjmout z půdního fondu a překvalifikovat na plochu pro sport a volný čas.

Po dvouletém úsilí podpořeném ing. Sehnalem a v závěrečné fázi novou starostkou J. Sedlákovou bylo možné začátkem července 2011 zahájit stavbu a 2. září slavnostně otevřít nový hangár. V současné době mají uživatelé plochy LMK Brusné a majitel UL letounu nájemní smlouvu s obcí Brusné, která plochu vlastní. V plánu je výstavba ještě jednoho hangáru a klubovny LMK Brusné, které budou poslední stavbou, protože další rozšiřování by omezilo činnost místních modelářů.